شيخ انصاري رحمت الله عليه معتقد است اصالة الحقيقة و اصالة العموم و اصالة الاطلاق و ... از اقسام

اصالة الظهور هستند و برگشته اصالة الظهور به اصالة عدم القرينه ميباشد .

با اين توضيح که اصالة الحقيقة به اصالة عدم قرينه و اصالة العموم به اصالة عدم المخصص بر ميگردد .

در کتاب اصول الفقه بعد از نقل اين مطلب آمده است مقصود مرحوم شيخ ظاهرا اين است که به دليل

بناي عقلاء بر حجيت اصل عدم قرينه است . " />
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار