استصحاب جزئي:

استصحاب جزدي عبارتست از مفهومي که بر يک فرد صدق ميکند که در مقابل جزئي کلي است و کليبه

مفهومي گويند که برافراد متعدد صدق کند. استصحاب جزئي يعني استصحاب فرد معين . مثلا: يقين

داشتم به اينکه آب حوض حياط ما کر است سپس مقداري از آن کسر گريد هم اکنون شک کردم که اين

آب  آيا از کر بودن خارج گرديد يا خير ؟ در اين صورت استصحاب کر جاري ميگردد همانند وجود غايب

مفقود الاثر اگر شخصي مفقود شده باشد  و هيچ اطلاعي از او در دسترس نباشد آيا همسر او حق

انتخاب همسر جديد دارد يا خير؟در چنين صورتي استصحاب و جود غايب مفقود الاثر جاري ميگردد بنابر

اين نه اموال او بين ورثه تقسيم ميگردد و نه انتخا ب همسر جديد دارد. " />
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار