نخستين آيات قرآن که بر پيغمبر اسلام(ص) وحي شد تا رسالتي را که در زمينه توحيد بر عهده اش گذارده شده است به وي ابلاغ کند، با اشاره به «خلق و امر» آغاز مي شود:

اقرا باسم ربک الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان مالم يعلم.

بخوان به نام خدايت که آفريد. انسان را از لخته خون آفريد. بخوان که خداي تو از همه پرارج تر است. هم او که بکار بردن قلم را ياد داد. به آدمي آنچه را نمي دانست آموخت. (1)

از آيات قرآن چنين استفاده مي شود که بسياري از اعراب بت پرست به «توحيد در خلق و امر» معتقد يا لااقل براي پذيرش آن آماده بودند.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار