مقصود از «حکومت» در اين بحث، همان «سلطه» و مقصود از «حاکم» همان صاحب سلطه اي است که ميخواهد در جامعه نظم و انضباط به وجود آورد.

و بعبارت ديگر: حاکم کسي است که بخاطر «ولايتي» که دارد مي تواند در باره اموال و نفوس مردم تصميم بگيرد و فرمان بدهد.

اينکه مي گوئيم حاکم روي ولايتي که دارد ميتواند درباره جان و مال مردم تصميم بگيرد مقصود اين نيست که اموال مردم را به يغما ببرد و نفوس را سر به نيست کند بلکه مقصود اينست که بخاطر حفظ نظم و انضباط محدوديت هائي در اموال انسانها پديد بياورد، صادرات و واردات را محدود سازد و ماليات هائي از زکات و خمس بگيرد و در موقع لزوم نفوس را به جنگ بفرستد براي خروج از کشور اسلامي برنامه اي تنظيم کند و... " />
چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار