در نوشتار حاضر، لب و مغزاي ديدگاه فلسفه اسلامي در بحث معرفت و شناخت نسبت به ذات و صفات خداي متعال به صورتي موجز و فشرده آورده شده است. با همه تشکيکاتي که امروزه در باره شناخت انسان از خدا و صفات او صورت مي گيرد، اصول ثابت و مبرهني در فلسفه و کلام اسلامي وجود دارد که قابل انکار نيست و مناقشه در آنها همچون مناقشه در بديهيات است. معرفت

1- آيا حصول علم و معرفت براي انسان ممکن است؟ برخي پنداشته اند و ممکن است چنين بپندارند که اساسا امکان علم و معرفت براي انسان وجود ندارد!

سستي و بطلان اين پندار نياز به بحث ندارد. چرا که محتواي خود اين پندار و مدعي مصداقي از علم و معرفت است. بنابراين، مدعي ناقض خود است. " />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار