برهان سينوي

مقدمه: يکي از براهيني که ابن سينا(ره) بر وجود خداوند متعال اقامه کرده، برهان وجوب و امکان است. پايه اين برهان بر اين مسئله استوار است که در نظام هستي واجب الوجود بالذات، ضروري الوجود است; زيرا اگر چنين نباشد تسلسل ممکنات پيش مي آيد که باطل است.در اين مقاله باطل بودن تسلسل ممکنات، اثبات شده و وجود واجب اثبات گرديده است.

ابن سينا براي اولين بار از راه مساله «وجوب و امکان » - که مساله اي در فلسفه است - استفاده کرده است نه از راه حرکت.راهي که ابن سينا رفته است از راهي که ارسطو رفته فلسفي تر است، يعني بيشتر جنبه عقلاني و محاسباتي دارد.راه ارسطو يک سرش به طبيعيات بستگي دارد(که مساله حرکت است)اما راهي که ابن سينا رفته است چنين نيست.

ما دو مفهوم داريم که در فلسفه مورد استعمال است ولي همه مردم آن را درک مي کنند:هستي، نيستي.هستي و نيستي از بديهي ترين مفهومهاي دنياست و احتياجي نيست که کسي بخواهد آنها را براي ما تعريف کند.
" />
دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار