خلاصه کتاب پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری
نويسنده : جواد فخارطوسی
فهرست عناوين
۱. كلیات
ـ آشنایی با ماهیت خبر و خبرگزاری
ـ سیاست كلی موردنظر شارع در خبررسانی
۲. احكام فقهی مربوط به مبدا خبر
ـ جایگاه مخبر در چرخه اطلاع‌رسانی
ـ حقوق مخبر (مبدا خبر)
ـ تكالیف و وظایف مخبر (منبع خبر)
۳. خبر و ظرفیت‌های آن
ـ ظرفیت‌های اصیل خبر
ـ ظرفیت‌های ابزاری خبر
۴. خبر و پیامدهای آن
ـ ضرورت ترتیب اثر
ـ مراعات ضوابط قانونی در ترتیب اثر
۵. چند توصیه به متصدیان نهاد اطلاع‌رسانی
ـ توصیه‌هایی در باب اطلاع‌رسانی از حوادث طبیعی
ـ توصیه‌هایی در بهره‌گیری از ابزار اطلاع‌رسانی
ـ اصول و سیاست‌های موردنظر شریعت در فعالیت‌های خبرگزاری
" />
free vector
رفتن به نوارابزار