خلاصه كتاب نظريه هاي رسانه ، نويسنده : سيد محمد مهدي زاده
معرفي كتاب:
عنوان كتاب : نظريه‌هاي رسانه،‌ انديشه‌هاي رايج و ديدگاه‌هاي انتقادي
نويسنده: آقاي سيد محمد مهدي زاده
ناشر: همشهري
تاريخ نشر: چاپ اول 1389
تعداد صفحه: 337
شمارگان: 1500نسخه
اين كتاب شامل مقدمه و 11فصل  مي‌باشد كه اين فصل‌ها عبارتست: از
1-   چيستي نظريه: تعريف، نقش و اهميت
2-   نظرية ارتباطات و تحول تاريخي: رسانه و مدرنيته
3-   نظرية اجتماعي – رفتاري: كاركردها و آثار پيام‌هاي ارتباطي
4-   نظرية هنجاري رسانه
5-   نظرية ساختارگرايي و نشانه شناسي
6-   نظرية تعامل‌گرايي و ساخت‌يابي
7-   نظرية فمينيستي رسانه: رسانه و جنسيت
8-   نظرية اقتصاد سياسي، صنعت فرهنگ و مطالعات پسا استعماري
9-   نظرية مخاطب: مطالعات فرهنگي و مخاطبان فعال
10-نظرية پست مدرنيسم و ارتباطات: رسانه، تصوير و وانمايي
11-نظرية رسانه‌هاي جديد " />
چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار