نقدی بر مثنوی
(نگاهی به اندیشه های مولوی)

به بهانه معرفی سال 2007 به نام مولوی از سوی سازمان یونسکو

باسمه تعالی
چند سالیست که غرب با تمام قوا در حال حمله وهجمه به اسلام ونمادهای آن است.حجاب وهر نماد اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند.آنچه که به ایران نیز مربوط است از این هجمه مصون نمانده است.
اهانت به رسول گرامی اسلام در نشریات غرب،حمله پاپ(رهبر مسیحیان) به اسلام وتبلیغات روز افزون رسانه ها ودستگاههای دیپلماسی غرب علیه اسلام بویژه تشیع در این چند ساله جزو این هجمه بوده است
حال سئوال ما اینست که چه شده امروز غرب دلش برای شیعه وامت اسلام سوخته واز یونسکو گرفته تا سازمانهای مختلف عزم خود را برای ترویج مولوی جزم کرده اند. چه شاخصه ای در مولوی دیده اند که باعث شده اینگونه دایه مهربان تر از مادر شوند وامسال را نیز به نام او کنند
اگر سخنان واشعار مولوی مبانی ناب اسلامی را مطرح می کرد آیا اینها این گونه برای او هزینه می کردند
چه شده که حتی پاپ بندیکت شانزدهم پس از آنهمه اهانت به اسلام امروز برای مولوی پیام می دهد
و متاسفانه در این بین عده ای نیز فریب خورده ودر دام تبلیغات غرب گرفتار شده اند.
مگر امام راحلمان نفرمودند هر کجا دیدید غرب پشت سر چیزی یا کسی جمع شده اند به او شک کنید
مستر همفر، جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی، در خاطرات خود برنامه دولت انگلستان را در مورد اسلام این¬گونه بیان می¬کند:
«گسترش همه¬جانبه خانقاه¬های دراویش، تکثیر و انتشار رساله¬ها و کتاب¬هایی که مردم عوام را به روی گرداندن از دنیا و مافیها وگوشه¬گیری سوق می¬دهد، مانند مثنوی مولوی و احیاء العلوم غزالی» .
حال بر آن شدییم بنا بر رسالت دینی واسلامی خود پرده از برخی اندیشه ها ونظرات مولوی بر دارییم.
به دلیل اینکه مثنوی مهمترین اثر اوست بر آن شدییم تا پاره ای از انحرافات این شاعر صوفی مسلک را برای متدینین بنویسیم باشد که مورد توجه قرار گیرد
نقد مثنوي " />
سه شنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار