عالم آل محمد صلّي الله عليه وآله
آنچه به دوره امامت حضرت امام صادق(عليه السلام) ويژگي خاصي بخشيده، استفاده ازعلم بي کران امامت، تربيت دانش طلبان و بنيان گذاري فکري و علمي مذهب تشيع است. در اين باره چهار موضوع قابل توجه است:
الف ـ دانش امام.
ب ـ ويژگي هاي عصر آن حضرت که منجر به حرکت علمي و پايه ريزي نهضت علمي شد.
ج ـ اولويت ها در نهضت علمي.
د ـ شيوه ها و اهداف و نتايج اين نهضت علمي.
" />
دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار