امر به معروف و نهي از منکر:امر به معروف و نهي از منکر در فرهنگ اسلامي از جايگاهي رفيع برخوردار است. بطوري که در قرآن کريم، برتري امت اسلامي را بر ملل ديگر، به دليل انجام امر به معروف و نهي از منکر دانسته است (118) و در روايات،
«بقاي مکتب، تامين سعادت جامعه و پشتوانه اقامه فرايض الهي را به احياء آن منوط ساخته است ». (119)
امام حسين (ع) در ابتداي خطبه معروف خودشان به عالمان، وظيفه آنان را در قبال اين موقعيت خدادادي، امر به معروف و نهي از منکر مي داند و جايگاه اجراي آن در دين را چنين توصيف مي کند:
«فبدا الله بالامر بالمعروف و النهي عن المنکر فريضه منه لعلمه بانها اذا اديت و اقيمت استقامت الفرائض کلها، هينها و صعبها» خداوند با امر به معروف و نهي از منکر آغاز کرد زيرامي دانست که اگر اين فريضه ادا و برپا گردد ديگر فرائض اعم از هموار و دشوار برپا خواهد شد. امر به معروف و نهي از منکر ستون خيمه اسلام و اسلاميت است که جلو هر گونه انحراف و لغزشي را خواهد گرفت ».
سپس در جملاتي کوتاه و جامع گستره اين دو وظيفه را چنين بيان نموده اند:
«و ذلک ان الامر بالمعروف و النهي عن المنکر دعاء الي الاسلام مع رد المظالم و مخالفه الظالم و قسمه الفي ء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها، و وضعها في حقها» امر به معروف و نهي از منکر دعوت به اسلام است، با بازگردانيدن اموال به ستم رفته، مخالفت با ستمگر در تقسيم کردن عادلانه بيت المال و غنيمت ها، گرفتن ماليات از جاي خود و صرفش در مورد خود» (120) " />
free vector
رفتن به نوارابزار