طبق تصريح آيات قرآن و روايات اهل بيت(عليهم السلام) امر به معروف و نهي از منکر از اهميت ويژه اي برخورداراست و اصولا ساير واجبات به واسطه آن دو برپا مي گردند.
اميرالمؤمنين(ع) فرموده است:
امر به معروف و نهي از منکر را ترک مکنيد که در غير اين صورت ستمگران برشما مسلط مي گردند و آنگاه هر قدر هم که دعا کنيد اجابت نمي شود.
در جاي ديگر نيز فرموده اند:
قوام دين در سه چيز خلاصه مي شود:
امر به معروف، نهي از منکر و اقامه حدود. " />
free vector
رفتن به نوارابزار