يکي از وظايف مهم مردم در دوران غيبت کبري، داشتن روحيه اصلاح گري در سطح جامعه است . هر فردي بايد در برابر آحاد جامعه اسلامي احساس مسؤوليت کرده، در راه اصلاح و ساختن افراد تلاش نمايد، تا جامعه و افراد آن آماده پذيرش حکومت جهاني حضرت مهدي شوند .
اصلاح جامعه از راه امر به معروف و نهي از منکر تحقق مي يابد و قانون امر به معروف و نهي از منکر در متن دين اسلام بسيار مورد تاکيد قرار گرفته است .
امام باقر عليه السلام در بيان وظايف شيعيان در دوران غيبت فرمودند: «ليعن قويکم ضعيفکم و ليعطف غنيکم علي فقيرکم ولينصح الرجل اخاه النصيحة لنفسه (15) ;
توانمندان شما بايد به ضعيفانتان کمک کنند و اغنياء شما بايد به فقرايتان مهرباني کنند، هر کس بايد برادر [ديني] اش را نصيحت کند، نصيحتي که به نفع برادرش باشد .» " />
free vector
رفتن به نوارابزار