امر به معروف و نهي از منکر داراي شرايطي است که در صورت فقدان آن شرايط، تکليفي متوجه مکلف نيست. بنابراين در صورت فراهم شدن شرايط، هر مکلفي موظف به انجام اين فريضه است. اينک سؤال اساسي اين است که «مکلف چگونه بايد عمل کند. آيا با نرمخويي برخورد کند؟ يا با خشونت؟ و يا ... اگر راهي جز ضرب و شتم و يا حتي قتل نباشد، وظيفه چيست؟»

مراجع عظام تقليد مراتبي را براي امر به معروف و نهي از منکر بيان فرموده­اند که با وجود هر يک نوبت به مرتبه­ي بعدي نمي­رسد.

پيش از بيان مراتب امر به معروف و نهي از منکر، لازم است متذکر شويم که براي انجام اين فريضه­ي الهي، نبايد فقط به بيان مسأله­ي شرعي اکتفا شود، بلکه مکلف بايد امر و نهي کند.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار