زمان شناسي سوره حمد         

نويسنده:جعفر كونامچكيده

مهمترين نظريه‏اى كه تاكنون درباره ترتيب و زمان نزول سوره حمد اظهار شده، اين است كه آن اولين سوره كاملى است كه بر پيامبراسلام‏صلى الله عليه وآله نزول يافته‏است. در اين مقاله تلاش مى‏شود، ادعاى جديدى اظهار و با شواهدى تاييدشود و آن عبارت از اين است كه اين سوره نه تنها اولين سوره كامل كه به طور مطلق اولين واحد نزول قرآن كريم است. برجسته‏ترين شواهد اين ادعا، ظاهر آيات سوره علق و پاره‏اى از رواياتى است كه درباره نزول سوره حمد وارد شده‏است.
1. مقدمه
" />
free vector
رفتن به نوارابزار