سوره ‌هاي‌ مكي‌ و مدني‌ در قرآن‌


نويسنده:محبوبه خواجوي


يكي‌ از مسائل‌ مهم‌ علوم‌ قرآني‌، مسأله‌ شناخت‌ سوره‌هاي‌ مكي‌ و مدني‌ است‌ و تشخيص‌ آنها به‌ لايل‌ ذيل‌ است‌ كه‌:


1ـ شناخت‌ تاريخ‌ و مخصوصاً تسلسل‌ آيات‌ و سُور و تدريجي‌ بون‌ نزول‌ آنها، از طريق‌ شناخت‌ سوره‌هاي‌ مكي‌ از مدني‌ است‌ و از هدفهاي‌ مهم‌ فرهنگي‌ است‌. انسان‌ پيوسته‌ در اين‌ جستجوست‌ تا هر حادثة‌ تاريخي‌ را بشناسد، در چه‌ زماني‌ و در كجا اتفاق‌ افتاده‌، عوامل‌ و اسباب‌ پديدآورندة‌ آن‌ چه‌ بوده‌ است‌، بدين‌ طريق‌ علم‌ تاريخ‌ بوجود آمده‌ است‌؛ بنابراين‌ دانستن‌ سوره‌ها و آيه‌هاي‌ مكي‌ و تشخيص‌ آنها از آيه‌ها و سوره‌هاي‌ مدني‌ از اهميت‌ بسزايي‌ برخوردار است‌. " />
free vector
رفتن به نوارابزار