سوره‏هاي مکي و مدني و فوايد شناخت آن‏ها          

نويسنده:محمد هادي معرفت


يکي از مسايل مهم علوم قرآني،مساله شناخت‏سوره‏هاي مکي و مدني است.


تشخيص آن‏ها به دلايل ذيل ضروري است:


1- شناخت تاريخ و مخصوصا تسلسل آيات و سور و تدريجي بودن نزول آن‏ها،ازطريق شناخت‏سوره‏هاي مکي از مدني است.انسان پيوسته در اين جست و جوست‏تا هر حادثه تاريخي را بشناسد،در چه زماني و در کجا اتفاق افتاده،عوامل و اسباب‏پديد آورنده آن چه بوده است.بدين طريق دانستن سوره‏ها و آيه‏هاي مکي وتشخيص آن‏ها از آيه‏ها و سوره‏هاي مدني از اهميت‏به سزايي در فهم تاريخ تشريعات اسلامي برخوردار است.
2- فهم محتواي آيه در استدلال‏هاي فقهي و استنباط احکام نقش اساسي دارد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار