تحدى يعنى چه؟         

نويسنده:سيد محمد حسين ميرى

تحدى يعنى چه؟ آيا تحدى قبل از قرآن در ميان عرب معمول بوده است؟
قبل از هر چيز لازم است به اين مسئله پرداخته شود که يکى از راه هاى شناخت صحت ادعاى هر فرد، دلايلى است که بر صحت مدعاى خود اقامه مى کند. هر چه ادعا مهم تر باشد دلايل بايد از استحکام بيش ترى برخوردار باشند. پيامبران در طول تاريخ براى اثبات ادعاى نبوت دلايلى آورده اند که در لسان قرآن «آيه»[58] يا «بيّنه»[59] ناميده مى شوند که بعداً مسلمانان آن ها را «معجره» ناميدند و مخالفانِ خود را به مبارزه و همانندآورى فراخوانده اند.
انتخاب نوع معجره بستگى به شرايط زمانى و مکانى هر پيامبر دارد. امام رضا(عليه السلام) در تحليل تفاوت معجزات پيامبران مى فرمايد: " />
free vector
رفتن به نوارابزار