يكي از اهداف مشخص دشمن در تنگاتنگ نبرد نرم، به اسارت گرفتن دامنه‌ي افكار عمومي با ابزارهاي خود‌‌‌ساخته و متزلزل ساختن انگيزه‌ها در جامعه است. چنانچه قدرت نرم در سطوح مياني بر عنصر مردمي و قدرت ملي كشور تأكيد دارد،‌ سلب اراده و انگيزه از مردم و بي‌تفاوت نمودن آنان و سپس تبديل آن‌ها به جمعيت‌هاي معارض، مخالف و مسئله‌دار نيز از جمله اهداف جنگ نرم است. در سطوح تاكتيكي نيز غايت هدف دشمن سلب اراده و روحيه‌ي مقاومت در جبهه‌ي حريف خواهد بود.
با اين مقدمه و با بررسي شرايط كنوني نظام جمهوري اسلامي كه در اين برهه از تاريخ، از يك‌سو با نبرد هوشمند دشمنان در حوزه‌ي تحريم‌ها و سم‌پاشي‌هاي سياسي آنان در منطقه و جهان روبرو است و از سوي ديگر با جنگ نرم تبليغاتي و رسانه‌اي دشمنان دست و پنجه نرم مي‌كند، عنوان راهبردي «همت مضاعف و كار مضاعف» از راهبردهاي دقيق و جهت‌دار در مقابل روند خزنده و آرام جنگ رواني دشمن است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين نام‌گذاري با درايتي دقيق و با بينشي موشكافانه نسبت به آنچه كه در اعماق ذهن دشمنان مي‌گذرد، سال جديد را با نام همت مضاعف و كار مضاعف نام‌گذاري كردند تا اذهان جامعه از بازي‌هاي تعريف شده و نمايشي بيگانگان و از آنچه دشمن براي سست نمودن اراده‌ي‌ مردم اراده كرده است، به سمت جوش و خروش و كار و همت بلند گسيل شود.
" />
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار