امروزه با توجه به ضرورت پرداختن به بحث ارتداد و ضرورت پرداختن به تمام زوایای آن با توجه به حملات فرهنگی و تبلیغی دشمنان دین اسلام دراین نوشتارابتدا به تعاریف اصطلاحی و فقهی پرداخته شده و سپس تاریخچه ای مختصر از شروع جرم انگاری ارتداد در اسلام و سپس برسی عناصر سه گانه این جرم و  راهای اثبات آن و در پایان مجازاتهای این جرم و تعیین تکلیف اموال مرتد مورد یک برسی تطبیقی بین فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت قرار گرفته است.    

کلید واژه: ارتداد، مرتدملی، مرتد فطری،رده،حدود

" />
free vector
رفتن به نوارابزار