حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد جواد ارسطا
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اصطلاح حکم حکومتي در فضاي مباحث علمي، رواج نسبتاً بسيار زيادي يافت، در حالي که در کلمات فقهاي اماميه به جاي آن معمولاً از اصطلاحات ديگري همچون حکم ولايي يا حکم سلطاني و گاهي مطلق حکم استفاده مي شود.
تعريف دقيق حکم حکومتي و رابطه آن با احکام اوليه و ثانويه و دايره شمول آن، از مباحث دقيقي است که به ندرت مي توان در کتب فقهي گذشتگان، اثري از آن ها يافت. فقها و صاحب نظران معاصر نيز که در اين بحث پرداخته اند ديدگاه هاي متفاوتي را ابراز کرده اند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار