فقه غدير
غدير دريايى از معارف است. فقه،  فرهنگ،  کلام،  اخلاق و تفسير،  همه را دارد؛ ولى دريغ که گوهرهايش تا کنون استخراج نشده است،  هر چند دستان سخاوتمند امواج غدير گاه دانه‏هاى گرانبهايى را به ساحل‏نشينانش ارزانى داشته است. در اين نوشتار بر آنيم نگاهى به فقه غدير افکنيم،  پيش از ورود به بحث توجه به چند نکته ضرورى مى‏نمايد:
* مراد از فقه غدير اعمال مستحب اين روز است. روايات سى و شش عمل را در اين روز مستحب شمرده‏اند که ما آنها را به ترتيب حروف الفبا ارائه مى‏کنيم.
* اين تعداد حکم براى يک روز نشان از اهميت،  حساسيت و عظمت آن دارد. در اسلام براى هيچ روزى،  هر چند بسيار مهم و مقدس،  اين تعداد حکم ارائه نشده است. در برخى از روزهاى مهم مانند فطر و قربان،  عرفه و مباهله اعمال متعددى مستحب شمرده شده،  ولى اگر همه آنها را به يکديگر ضميمه کنيم،  با مستحبات غدير برابرى نمى‏کنند. " />
free vector
رفتن به نوارابزار