پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم پس از فراغت از انجام مناسک حج در بازگشت از حجة الوداع، هنگامى که به غدير خم رسيدند بر اساس فرمان خداوند و نزول آيه‏ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک (1) :اى پيامبر آنچه را که بسويت از جانب پروردگارت نازل شده است تبليغ نم، مسلمانان را فرمان دادند تا متوقف شوند.در آن موقعيت که هوا بسيار گرم بود و براى مسلمانان که با آن حضرت حج بجا آورده بودند و براى بازگشت به محل خويش شتاب زده بودند اين سؤال مطرح بود که چه حادثه‏يى باعث شده که پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مسلمانان را متوقف سازد؟ " />
free vector
رفتن به نوارابزار