ابوثمامه صائدي (صيداوي)

عمر بن عبدالله، معروف به ابوثمامه، از چهره هاي سرشناس شيعه در کوفه بودند که در شجاعت و اسلحه شناسي زبان زد خاص و عام بود. وقتي مسلم بن عقيل براي بيعت گرفتن از مردم وارد کوفه شدند، ابوثمامه را مسئول دريافت کمک هاي مالي و تهيه اسلحه کردند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار