چکيده

در اين نوشتار با بررسي واژه هاي به کار رفته در حادثه ي عاشورا و پي گيري سابقه ي تاريخي آنها کوشش شده است بستر وقوع اين حادثه و زمينه هاي آن شناسايي شود . با ره گيري مفاهيم استفاده شده در اين حادثه و بيان پيشينه ي تاريخي آنها مشخص مي شود، که حادثه ي کربلا صرفا يک حادثه ي نظامي نبوده و يک باره به وقوع نپيوسته است، بلکه به نحوي امتداد اختلافات و درگيرهاي گذشته است . تمايز افکار و عقايد دو طرف از خلال بررسي معناي نهفته در واژه هاي به کار رفته و روشن ساختن مراد کاربران آنها مشخص گرديده است . " />
free vector
رفتن به نوارابزار