مقدمه

هرچند پيامبراکرم صلي الله عليه وآله وسلم در زمان حيات خود نسبت به عوامل واپسگرا، هشدارهاي لازم را داد و «سازوکار» مناسب را نيز به دستور خداوند در قالب «نظام ولايت » طراحي و اعلام کرد، همزمان با درگذشت وي در صفر سال 11 هجري، دوران تجديد حيات احزاب ارتجاعي، زر سالاران و قدرت مندان آغاز شد . آنان جهت بازگرداندن نظام اسلامي به نظام جاهلي در تشکلي جديد، به تکاپو افتادند . در اين مقاله براي پرهيز از اطاله کلام، از ذکر انحرافات روي داده در عصر خلفا چشم مي پوشيم و چگونگي نفوذ حزب اموي در ارکان حکومت ديني و ارتجاع از ارزش هاي اسلامي را نشان مي دهيم و آن گاه اقدامات امام حسين عليه السلام براي احياي انقلاب نبوي را تبيين مي کنيم . " />
free vector
رفتن به نوارابزار