چکيده

بازشناسي تفکر سياسي - مذهبي نيروهايي که در مقابل قيام امام حسين (ع) صف آرايي کردند و به انحاي مختلف در شکست آن سهيم بودند از موضوعات مهمي است که مي تواند در شناخت دقيق اين برهه ي بسيار حساس تاريخ تشيع راه گشا باشد . اين مقاله با ارائه ي برخي ادله و شواهد، حاکميت تفکر عثماني را بر اين نيروها چه در کوفه و چه در کربلا نشان داده و آشکار ساخته که کوفي بودن نيروها را با تشيع آنان مساوي و ملازم دانستن، مغالطه اي تاريخي است که برخي از محققان در نوشته ها و گفت و گوهاي خود تبليغ مي کنند و با محکوم کردن شيعيان (رافضه اماميه) به عنوان تنها عامل به وجود آورنده ي حادثه ي کربلا، مراسم عزاداري در روز عاشورا را زير سؤال مي برند . " />
free vector
رفتن به نوارابزار