بستر عاشورا

بيش از پنجاه سال از رحلت رهبر عالم بشريت نگذشته بود و هنوز فرياد آن بزرگ رهبر الهي، در گوش ها طنين انداز بود که:

حسن و حسين، بعد از پدرشان، پيشوايان امت من و سرور جوانان بهشتي هستند و مادرشان سرور زنان دو عالم و پدرشان سرور جانشينان پيامبر است . (1)
" />
free vector
رفتن به نوارابزار