آن چه در ذيل مي آيد متن سخنراني دکتر علي محمد ولوي است که در جمع دانشجويان مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) ايراد فرموده اند. گفتني است جلسه ياد شده، به دعوت انجمن علمي تاريخ (گروه خواهران)، تشکيل شده است.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار