جود و کرم امام حسين عليه السلام

حسين بن علي عليه السلام در بخشش زبان زد مردم روزگار بود. نقل مي کنند روزي مرد صحرانشين مستمندي وارد مدينه شد و از مردم سراغ بخشنده ترين فرد را گرفت. همه مردم حسين بن علي عليه السلام را به او معرفي کردند. وقتي در مسجد به خدمت آن حضرت رسيد و نيازمنديِ خود را با خواندن چند بيت شعر بيان کرد، امام حسين عليه السلام او را به خانه آورد و به قنبر فرمود: هر مقدار پول در خانه داريم حاضر کن. قنبر چهارهزار دينار به خدمت آن حضرت آورد و گفت: اين تمامي پولي است که در اختيار داريم. امام حسين عليه السلام همه آن چهارهزار دينار را از پشت در به آن مرد باديه نشين داد. منظور حضرت از اين برخورد آن بود که چشم آن مرد به چشم او نيفتد که مبادا خجالت زده شود. مرد اعرابي وقتي پول ها را گرفت، در حالي که گريه مي کرد چنين گفت: مگر پول کمي به من بخشيدي که از پشت در آن را به من مي دهي؟ در عجبم که چگونه اين دست هاي بخشنده و پربرکت روزي زير خاک خواهد رفت.

" />
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار