طليعه:

عزت نفس، يکي از لوازم زندگي موفقيت آميز است . فردي که مي خواهد در راه اهداف والاي خويش تمام مشکلات و موانع را از سر راه خود برداشته و به مراحل تعالي و تکامل برسد، بايد عزت و کرامت نفس داشته و اين موهبت خدادادي را در وجود خود بارور کند . ريشه بسياري از محروميتها، ناکاميها، عدم موفقيتها، انتخاب راههاي خلاف عرف و شرع، شکستن هنجارهاي مقدس جامعه، خيانتها، جنايتها و بزهکاريهاي گوناگون را مي توان در نداشتن عزت نفس و وجود عقده حقارت جستجو نمود . امام علي عليه السلام مي فرمايد: «من کرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية; (1) آن کس که [بزرگي و کرامت نفس خود را باور داشته باشد، آن را با گناه، پست و ذليل نخواهد کرد .»
" />
free vector
رفتن به نوارابزار