منابع : پيشواي سوم حضرت امام حسين (ع)

ابن اثير در کتاب اسد الغابه مي نويسد:

«کان الحسين رضي الله عنه فاضلا کثير الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و افعال الخير جميعها (1) »

حسين (ع) بسيار روزه مي گرفت و نماز مي گذارد و به حج مي رفت و صدقه مي داد و همه ي کارهاي پسنديده را انجام مي داد.شخصيت حسين بن علي (ع) آنچنان بلند و دور از دسترس و پر شکوه بود که وقتي با برادرش امام مجتبي (ع)، پياده به کعبه مي رفتند، همه ي بزرگان و شخصيت هاي اسلامي باحترامشان از مرکب پياده شده، همراه آنان راه پيمودند. (2)

" />
free vector
رفتن به نوارابزار