يکي از مهم ترين اهداف بعثت پيامبران الهي، ايجاد قسط و عدل و کمک رساني به محرومان و ضعيفان جامعه و برقراري عدالت در جامعه است . (1)

در جامعه اسلامي بايد مسلمانان از لحاظ توزيع ثروت هاي عمومي، امنيت، امتيازها و بهداشت و درمان، دسترسي اطلاعات مورد نياز و ساير خدمات، در حد مساوي قرار گيرند و موقعيت سياسي، اجتماعي و ديني عده اي، نبايد موجب از بين رفتن عدالت اجتماعي و در نتيجه تضييع حقوق ضعيفان و طبقات محروم گردد .
" />
چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار