ج - بازسازي شخصيت معاويه

معاويه براي بازسازي شخصيت و شناسه تاريخي خود و بزرگ نمايي بني اميه و تحقير اهل بيت يا همسان سازي خود با علي (ع)، به کمک وعاظ السلاطين به جعل حديث در باب فضايل و منزلت خويش پرداخت (1) ، بدان سان که نه تنها او را از اصحاب رسول خدا (ص) (2) بل از فقيهان امت معرفي کردند (3) و وي را لايق ترين فردي براي زمامداري شناساندند (4) که پيامبر اسلام نيز حکومت وي را بشارت داده است . " />
free vector
رفتن به نوارابزار