نام كتاب: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت
مؤلف: آية الله جوادى آملى
سخن ناشر
سپاس خداى را سزاست كه انديشه انسانى را از طريق الهام، با علم الهى پيوند زد و غبار تفكر بشرى را با طهور وحى ناب شستشو داد و راهى رسا و طريقى نمايان در مقابل انسان گشود.
درود بى‏حد و ثناى بى‏عد بر سفراى راه حقيقت، انبياى عظام(عليهم‏السلام) كه با ارائه طريق الهى، ديجور و ظلمت راه را، با جيحون‏نور و سيحون‏فروغ خود زدودند و صعوبت قله كمال را به سهولت منال، بدل ساختند.
برترين تحيات و خالصترين صلوات، به اوصياء عظام و اولياء كرام، خصوصا ولايتمداران حقيقت محمدى‏صلى الله عليه و آله و سلم يعنى اميرمؤمنان، على(عليه‏السلام) و وارثان آن حضرت تا صاحب ولايت نهايى، حضرت وصى‏خاتم(عج); كه آن امامان همام، همواره تاج امامت را با مدال شهادت قرين ساخته، شمس وجود محمدى‏صلى الله عليه و آله و سلم را گسترانيدند.
جامعيت و شمول دين خاتم و نيز جاودانگى و استمرار آئين الهى، اقتضا مى‏كند كه چشمه معرفت ربوبى و ينبوع مكارم الهى، همه ميدانهاى علمى و تمام عرصه‏هاى عملى را فراگرفته، نفوذ كند و با طهارت و پاكيزگى، راه را براى نيل به وادى نزاهت و وصول به سماء قداست هموار سازد.
به منظور گسترش و تعميق اين اساس در جامعه و بنيان نهادن اركان دين در ميان توده‏هاى انسانى، تنها بستر حكومت الهى كارآمد و فقط قلمرو قدرت دينى مؤثر است
" />