پاسخ‌ به‌ دو شبهه‌ مهم‌

مقدمه‌
امروزه‌ در جهان‌ ارتباطات‌ و سياست‌، جامعه‌ شناسان‌ و سياسيون‌اصطلاحي‌ را به‌ نام‌ (حركت‌ جهاني‌ شدن‌) و يا به‌ تعبير عرب‌ (حركه‌العولمه) مطرح‌ مي‌كنند.
اما ماهيت‌ و تعريف‌ اين‌ حركت‌ چيست‌؟
و آيا اين‌ حركت‌ يك‌ روند طبيعي‌ است‌ كه‌ دنيا بسوي‌ آن‌ پيش‌ مي‌رود و يااينكه‌ حركت‌ استعمارگري‌ است‌؟
و آيا موضع‌گيري‌ جهان‌ اسلام‌ در مقابل‌ اين‌ حركت‌ چه‌ بايد باشد؟
اينها مطالبي‌ است‌ كه‌ فعلا از بحث‌ ما خارج‌ است‌، آنچه‌ كه‌ در اينجامي‌خواهيم‌ اشاره‌ كنيم‌ اين است‌ كه‌:
يكي‌ از آثار و توابع‌ حركت‌ جهاني‌ شدن‌ اينست‌ كه‌ در آينده‌ نزديك‌، همه‌ افكار مختلف‌ و متعارض‌ را، تمام‌ مردم‌ دنيا به‌ آن‌ دسترسي‌ خواهند داشت‌.
و به‌ تعبير ديگر وقتي‌ اين‌ حركت‌ جهاني‌ پيدا شد افكار مختلف‌ براي‌ همه‌مردم‌ دنيا قابل‌ دسترسي‌ خواهد بود. و اين‌ حركت‌ و لو اينكه‌ ممكن‌ است‌ ازجهاتي‌ آثار سوء داشته‌ باشد و اسباب‌ فساد را براي‌ بعضي‌ از جوانان‌فراهم‌ كند ولكن‌ ما طلاب‌ حوزات‌ علميه‌ به‌ عنوان‌ مبلغين‌ تفكر اهل‌ بيت‌ عليهم السلام پيشاپيش‌ بايد به‌ استقبال‌ اين‌ مسئله‌ برويم‌ و كيفيت‌ و چگونگي‌ آن‌ رابدانيم‌.
بنابراين‌، ديگر اينگونه‌ نخواهد بود كه‌ در يك‌ محوطه‌ محدودي‌ يك‌شبهه‌اي‌ مطرح‌ شود بلكه‌ در هر كجا كه‌ برويد، جوان‌ شيعه‌ شبهات‌ مختلفي‌را كه‌ دشمن‌ عليه‌ مكتب‌ مطرح‌ مي‌كنند ممكن‌ است‌ از شما بپرسد و آن‌ وقت‌است‌ كه‌ اگر ما مسلح‌ به‌ سلاح‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ شبهات‌ نباشيم‌ طبيعي‌ است‌كه‌ اين‌ عدم‌ آمادگي‌ در روند تكاملي‌ مكتب‌ تأثير به‌ سزائي‌ خواهد داشت‌.
و خلاصه‌ اينكه‌: با توجه‌ به‌ برهه‌اي‌ كه‌ ما در آن‌ قرار داريم‌ كه‌ ازسخت‌ترين‌ و حساس‌ترين‌ زمانها است‌ وظيفه‌ بسيار سنگين‌ است‌، بايدروش‌ شيخ‌ مفيد ؛ را براي‌ خود الگو بگيريم‌، زيرا ايشان‌ كتب‌ اهل‌ سنت‌ رامي‌خواند و از حفظ‌ داشت‌ و با خواندن‌ و غور در كتب‌ آنها توان‌ پاسخ‌گوئي‌ به‌ همه‌ شبهات‌ را داشت‌ و خودش‌ نقل‌ فرموده‌: گاهي‌ براي‌ يك‌مسئله‌اي‌ كه‌ از آنها بگيرم‌ و بعد بتوانم‌ جواب‌ بدهم‌ مي‌روم‌ و خودم‌ ازعلماي‌ آنها در خواست‌ مي‌كنم‌...
به‌ خوبي‌ روشن‌ است‌ كه‌ همان‌ تلاش‌ها بوده‌ كه‌ امروز به‌ بار نشسته‌ ووظيفه‌ ماست‌ نيز كه‌ در اين‌ زمينه‌ تلاش‌ كاملي‌ داشته‌ باشيم‌. " />
free vector
رفتن به نوارابزار