درسنامه
آشنايي با تاريخ اسلام(2)
«پيام‌آور رحمت»
سيدعلی ميرشريفی
فهرست
درآمد    11
درس نهم: جنگ احزاب ، ...و دوران تثبيت قدرت    13
جنگ احزاب (خندق)    14
شوراي جنگي مدينه    15
موقعيت و مشخصات خندق    17
حركت به سوي دشمن    18
پيمان‏شكني يهود    19
تنظيم سپاه    21
فارس يليل    22
تزلزل عمرو    23
قراردادي كه امضا نشد    25
ماجراي نعيم بن مسعود    26
لشكريان خدا    29
جنگ احزاب در منظر قرآن    31
علل هزيمت سپاه شرك    32 " />
free vector
رفتن به نوارابزار