مدیریت خرید و سفارشات خارجی
الف)
اخذ کارت بازرگانی
• مبادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .
• شرکتهای تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ، پیله وران ، کارگران ایرانی مقیم خارج ازکشور دارای کارنامه شغلی ازوزرات کار و امور اجتماعی از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.
کارت بازرگانی
• به استناد ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب سال ۱۳۷۲ ، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است.
• کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر میگردد که پس از تایید وزارت بازرگانی قابل استفاده خواهد بود.
شرایط اخذ کارت بازرگانی(اشخاص حقیقی)
اشخاص حقیقی با رعایت شرایط زیر میتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
– حداقل سن ۲۱ سال تمام
– داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
– داشتن ۳ سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید ۲ نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارایه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولیداز یکی از وزارتخانه های تولیدی
– داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
" />
free vector
رفتن به نوارابزار