جغرافياى قم
مساحت و حدود
براساس تقسيمات کشورى اواخر اسفندماه سال 1375، استان قم 11238 کيلومتر مربّع مساحت دارد و در حوزه آبخيز مرکزى قرار گرفته و بر پهنه دشت کم ارتفاع و در شمال غرب، از مرکز جغرافى کشور واقع گرديده و 68/0 در صد از مساحت کلّ کشور را دربر مى گيرد. در غرب آن کوه هاى خرقان و در جنوب آن کوه هاى الوند امتداد يافته است. قم در حاشيه کوير و بر سر شهرهاى جنوب و غرب کشور قرار دارد، از شمال به تهران و شهر رى، از شمال غرب به ساوه، از شمال شرق به ورامين، از مشرق به درياچه نمک و کوير نمک، از جنوب شرقى به کاشان، از جنوب به محلّات، دليجان و جادّه اصفهان و از مغرب به آشتيان و تفرش محدود مى شود .
موقعيت ارتباطى و فاصله با شهرهاى مجاور
استان قم محلّ تلاقى و عبور جادّه هاي سراسرى کشور بوده است و بر سر سه راهى مهم شهرهاى اراک، اصفهان و کاشان واقع شده است، راه آهن سراسرى ايران ـ خطّ جنوب ـ نيز با دو شاخه اراک ـ کاشان از آن مي گذرد. فاصله شهر قم تا تهران 140 کيلومتر، تا اراک 136 کيلومتر، تا اصفهان 263 کيلومتر، تا کاشان 104 کيلومتر، تا ساوه 87 کيلومتر تا دليجان 78 کيلومتر، تاکهک 36 کيلومتر و نزديک ترين شهر به قم، شهر قنوات با فاصله هشت کيلومتر است و همة جادّه هاى مجاور آسفالت است. " />
دوشنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار