استنتاجات فقهي در امر اول از كليات مقدماتي مذكور شد كه استمرار حليت متعه نزد شيعه از ضروريات مذهب شناخته مي شود وپر واضح است كه احكام ضروري نياز به بحث ندارد ولي براي رفع شبهات واسكات مخالفان وپاسخ از ادله آنان اين بحث مطرح مي شود وچون منابع فقهي ما كتاب وسنت واجماع وعقل مي باشد در اين كتاب بر هر يك از اين منابع به طور فشرده استدلال مي شود. استدلال به قرآن مجيد در بخش " متعه در قرآن " گفته شد علاوه بر آيه 24 سوره نساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن " (زناني را كه به متعه خود در آورده ايد مهر آنان را بپردازيد). هر يك از آياتي كه براي مشروعيت نكاح دايم به آنها استناد مي شود براي مشروعيت متعه هم به آنها استدلال مي كنيم، زيرا نكاح متعه از اقسام ازدواج شناخته مي شود. تفصيل اين آيات در بحث قرآني ذكر گرديد. ( 76 )
استدلال به روايات عامه وخاصه قبلا در بحث روايي، آمار روايات عامه وخاصه كه دلالت بر اصل مشروعيت ويا استمرار وخصوصيات متعه دارد بيان شد، در اين جا باز براي انس اذهان تكرار مي شود. روايت هاي عامه در كتاب هاي: " الدر المنثور " سيوطي 31 حديث، " صحيح مسلم " بيش از 15 حديث، " الغدير " حدود 30 حديث، " دلايل الصدق " 19 حديث. ونيز بيان شد كه علامه اميني فرموده چهل حديث صحيح وحسن در كتاب هاي عامه كه بر حليت متعه ويا استمرار آن دلالت دارند در دسترس هست. واما روايات اماميه در كتاب " وسايل الشيعه " متجاوز از دويست حديث ودر كتاب " مستدرك الوسايل " حدود نود حديث است. طبق مقدمه اي كه در اول بحث روايي طرح شد روايات امامان شيعه به عنوان راويان پيامبر (صلي الله عليه وآله) بر تمام مسلمين حجت است، بنابر اين براي انسان منصف با اندك تامل در اين روايات، جواز واستمرار آن قطعي مي گردد. بررسي كوتاه در روايات اماميه قبلا آمار اجمالي روايات اماميه را بيان كردم، در اين قسمت بعضي از آنها را براي تيمن وتبرك مرقوم مي دارم: ( 77 ) " />
سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار