ازدواج موقت (قسمت اول)

ترویج ازدواج موقت به معنی تضعیف وتنزیل جایگاه ازدواج دائم نیست چون هر یک از این دو، احترام وجایگاه وضرورت خاص خود را دارند که باید به عنوان مکمل یکدیگر و توامان در جامعه مورد توجه قرار گرفته وهیچ یک نباید مانع از توجه به دیگری شود .هم بالا رفتن آمار طلاق در ازدواج دائم امری مذموم است وهم پایین آمدن آمار ازدواج موقت .هم نسبت به توجه انحصاری به ازدواج دائم مخالفیم وهم با افراط گری در باب ازدواج موقت. نه سکوت مطلق در مورد متعه کار شایسته ایست ونه علنی شدن بیش از حد آن.
ازدواج ،هم در نوع موقت وهم دائم،جزو نیازهای عادی و ضروری اند وتعطیل شدن یا عدم توجه صحیح واصولی ورفع موانع موجوددر مسیر هر یک می تواند به خلا ها وضربات روحی وروانی و عاطفی وجنسی معتنابه ای منجر شود.
اکثر کتابها وسایتهایی که در مورد نکاح موقت نوشته شده نارسا بوده  وبه طور کافی استدلالی وبه روز بحث نکر ده اند وبیشتر به مباحث تاریخی وروایی وسندی این مسئله رو آورده اند که البته اینها مباحث دست دوم است زیرا مشکل جامعه در قبول شرعیت آن نیست بلکه وجود ایرادات وشبهاتی است که باید به آنها جواب داده شود .  مباحث حاضر  عمدتا از جنبه  عقلی و اجتماعی ومتفاوت با مباحث معمول ونه احساسی ویکطرفانه، طرح وبیان شده اند چون بسیاری از مباحث رایج یا طرفداری صرف است بدون استدلال لازم  ویا انتقادصرف است بدون فکر واندیشه ومطالعه. بعضی نیز یا خیلی کلی از کنار این موضوع رد شده وبه همه ابعاد نپرداخته اند یا خیلی در مباحث جزیی فرو رفته اند که شاید چندان مبتلابه نبوده یا ثمره عملی نداشته باشد . " />
سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار