حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) فرموده اند :

اشخاصي كه متعهد هستند؛ اشخاصي كه سالم هستند ؛ اشخاصي كه بصيرت دارند و هيچ انحرافي ندارند و بر صراط مستقيم انسانيتند را به مجالس و مجلس شورا بفرستيم ؛ تا اينكه انشاالله اسلام به آن معنايي كه هست ، اسلام به آن حقيقتي كه هست در ايران پياده شود.(صحيفه امام جلد6 صفحه 508). " />
free vector
رفتن به نوارابزار