حضور زنان در رسانه ها
مبتنی بر اندیشه های اسلامی، با محوریت دیدگاه فقها
محمد مهدی قربانی / سيد محمود مرتضوي هشترودي
چکیده
گسترش وسايل ارتباط جمعي (رسانه ها)، تغییراتی را در سبک زندگی و همچنین رفتارهای اجتماعی و اقتصادی خانواده ها ایجاد کرده است. اين تغييرات از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است،‌ حضور زنان در رسانه ها را می توان از جمله اين تغييرات دانست، اعم از حضور در فیلم ها و سریالها، در نقش هایی مثل نويسندگي،‌ تهیه کنندگی، کارگردانی، بازیگری و... و یا در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازي.
در اين مقاله پس از ارائه بحثي مقدماتي، سعي شده است به حضور زنان در رسانه ها و بازنمایی این حضور از سوي رسانه های غربی پرداخته شود. از آنجا که این بحث می تواند رابطه مستقیم با مباحث فقهی داشته باشد، دیدگاه های فقها که از گذشته تا کنون و مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی ایران، نسبت به این حضور مطرح شده است نیز بیان می شود و در نهایت ضمن نتیجه گیری از بحث، با توجّه به اهمّیّت ارائه الگوی مناسب ایرانی – اسلامی، بر لزوم ارتباط بین فقها و اصحاب رسانه در جهت کاربردی کردن دیدگاه های فقهی موجود، تاکید می شود.
کلید واژه ها: زنان، رسانه ها، فقه، دیدگاه های فقهی، بازنمایی حضور زنان در رسانه ها.

" />
چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار