* علي كيست؟

در نسل ابراهيم خليل ريشه داشت . در خانه كعبه زاده شد؛ فضيلتي كه نه پيش و نه پس از او ، كسي در آن شريك نبود. در دامن نبوت رشد كرد. نخستين مسلمان شد؛ اولين مردي كه به رسالت ايمان آورد. در روزهاي سخت و پرآشوب، ياور اسلام گشت. سايه ساري بود آرامش بخش ، همراهي استوار و هم ياري فداكار. ليلة المبيت را او آفريد ؛ در شب هجوم مشركان براي قتل پيامبر در بستر ايشان آرميد. علي عليه السلام در بدر ، ذوالفقار حماسه آفرين بود؛ در احد ، سپر ستم زدا و در خندق ، تمامي اسلام كه در برابر تمامي كفر ايستاد. علي از اهل بيت بود؛ همانان كه از رجس و شرك دور بودند و از تطهير شدگان شمرده مي شدند. علي عليه السلام كسي است كه خداوند درباره اش گفته است: «پيشوا و ولي شما تنها خداست و پيامبر او و آنان كه ايمان آوردند؛ همان ها كه نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند.» علي عليه السلام تفسير اين همه فضيلت است؛ مردي كه فقط يك بار در تاريخ هستي ظهور كرد.


* جامع اضداد

از نكته هاي شگرف زندگاني حضرت علي(ع) كه شگفتي همه ژرف انديشان حقيقت جو را برانگيخته است ، بي كرانگي ابعاد وجودي آن حضرت در همه فضايل اخلاقي است . امير خاك و افلاك ، جامع صفاتي بود كه همراهي و هم نشيني آنها در وجود يك فرد در باور آدمي نمي گنجد...

امام خميني (ره) كه در شناخت اهل بيت (ع) معرفتي بي مرز داشت ؛ درباره اين ويژگي اميرمؤمنان علي (ع) مي فرمايد : «اين علي همه چيز است؛ يعني در همه ابعاد انسانيت درجه يك است ، و لهذا هر طايفه اي خودشان را به او نزديك مي كنند و خاصيت هر طبقه را هم دارد. خاصيت قدرت ورزشكارها را به طور وافي دارد... در عبادت ، فوق همه عبادت كنندگان است . در زهد فوق همه زاهدهاست . در جنگ ، فوق همه جنگ جويان هست. در قدرت ، فوق همه قدرت ورزان هست و اين يك اعجوبه اي است كه جمع ما بين متضاد با هم كرده است.» «[آن حضرت[بعد از اينكه دست دو نفر دزد را قطع مي كند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مي دهد و معالجه و پذيرايي مي كند كه مداحان حضرت مي شوند. يا وقتي مي شنود ارتش غارتگر معاويه خلخال از پاي يك زن اهل ذمه درآورده اند، به قدري ناراحت مي شود و عواطفش چنان جريحه دار مي گردد كه در نطقي مي فرمايد: اگر از تأثر اين واقعه انسان بميرد، قابل سرزنش نخواهد بود. با اين همه عاطفه ، روزي هم شمشير مي كشد و افراد مفسد را با كمال قدرت از پا در مي آورد.»
" />

free vector
رفتن به نوارابزار