روح حج
پديد آورنده : وحيدالدين خان / محمد تقي رهبر
اشاره
مقاله حاضر بخشي است از ترجمه کتاب «حقيقة الحجّ» نوشته «وحيدالدين خان» يکي از چهرههاي علمي و مسلمان هند که پارهاي از اسرار حج را به تصوير کشيده و با قلم «ظفرالاسلام خان» به عربي برگردان شده است. و اينک ما ترجمه دو فصل از آن; يعني «روح حج» و «حج سازنده تاريخ» را با اندک تصرّف و تلخيص در پارهاي موارد، تقديم خوانندگان گرامي ميداريم. به اميد آن که مفيد و شايان توجّه باشد. «مترجم» " />
سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار