تا سال 1945 ميلادي غالب جنگ‏ها "جنگ سخت" بود. پس از آن با توجه به دو قطبي شدن جهان به بلوک شرق و بلوک غرب، دور جديدي از رقابت ها ميان آمريکا و شوروي سابق آغاز شد که به "جنگ سرد" مشهور شد. جنگ سرد ترکيبي از جنگ سخت و جنگ نرم بود که طي آن دو ابر قدرت در عين تهديدهاي سخت از رويارويي مستقيم با يکديگر پرهيز مي‏کردند.

با فروپاشي شوروي در سال 1991 ميلادي و پايان جنگ سرد کارشناسان بخش جنگ در ايالات متحده با استفاده از تجارب دو جنگ جهاني و دوران جنگ سرد دريافتند که مي شود با هزينه کمتر و بدون دخالت مستقيم در ساير کشورها به اهداف سياسي، اقتصادي و... دست يافت که در ادبيات سياسي جهان به جنگ نرم شهرت يافت.

جنگ نرم

اين نوع جنگ از فروپاشي شوروي شروع و تاکنون ادامه داشته و متکي بر تهديدات نرم و قدرت نرم فرهنگي و اجتماعي است.آمريکايي ها با استفده از اين نوع جنگ تاکنون موفق به تغيير چندين رژيم سياسي در کشورهاي مورد نظر شدند. انقلاب هاي رنگي که در چندين کشور بلوک شرق و شوروي سابق رخ داد،در واقع نمونه اي از جنگ نرم است. آمريکايي ها با استفاده از قدرت نرم موفق به تغيير رژيم هاي سياسي در کشورهايي چون لهستان،گرجستان، چک اسلواکي، قرقيزستان، اکراين و تاجيکستان گرديد. در تمامي اين دگرگوني هاي سياسي بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفا با تکيه بر قدرت نرم و ابزار رسانه، با تغيير در ارزش ها و الگوهاي رفتاري از رژيم هاي سياسي حاکم مشروعيت‏زدايي گرديد و از طريق جنبش‏هاي مردمي و ايجاد بي ثباتي سياسي، قدرت سياسي جابه جا شد.
" />
چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار